Об учреждении

Об учреждении

Здание Федорской средней школы введено в эксплуатацию в 1986 году и рассчитано на 392 посадочных места.

На 1 сентября 2020 года в школе обучается 114 учащихся в 1-11 классах. 1 класс - на базе детского сада.

Класс

1  

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

10

11

10-11

Всего по школе

Количество

учащихся

15

8

12

12

47

5

11

10

10

13

49

7

11

18

114

Средняя наполняемость классов составляет 10,4 учащихся.

Организовано:

-работа группы продленного дня на 21 учащихся 2-4 классов;

-подвоз учащихся из деревень Нечатово (5 учащихся), Овсемирово (1 учащийся).

-работа 22 факультативов; 8 объединений по интересам.


Контактная информация

Телефоны "горячих линий", телефоны доверия и справочных служб

свернуть

Режим работы учреждения образования

Работа школы осуществляется в режиме пятидневной учебной учебной недели и шестого школьного дня.

Учебные занятия проводятся: с 8.00 до 14.55.

Факультативные занятия проводятся по отдельному расписанию с 20-минутным перерывом после уроков по учебным предметам.

Занятия в объединениях по интересам проводятся в соответствии с расписанием.

Занятия в спортивных секциях проводятся в соответствии с расписанием.

Режим работы школы в шестой школьный день:

-воспитательные мероприятия по классам, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: с 9.00 до 13.00;

-вечера отдыха, дискотеки (2 раза в месяц) – с 18.00 до 21.00.

свернуть

Цель и задачи на 2020/2021 учебный год

МЭТА І ЗАДАЧЫ ЎСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ НА 2020/2021 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

МЭТА: стварэнне ўмоў для ўдасканалення адукацыйнага працэсу праз фарміраванне ключавых кампетэнцый вучняў і ўдасканаленне прафесійных кампетэнцый педагогаў, падрыхтоўкі выпускнікоў, запатрабаваных і канкурэнтназдольных у соцыуме.

ЗАДАЧЫ:

1.Забяспечыць павышэнне якасці адукацыі праз рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе, забеспячэнне сістэмы дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі, рэалізацыю прынцыпаў дыферэнцыраванага навучання ва ўмовах профільнага навучання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, павышэнне эфектыўнасці работы педагогаў з адоранымі і высокаматываванымі вучнямі, забеспячэнне якасці сацыяльна-педагагічнага і псіхалагічнага суправаджэння ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу.

2.Садзейнічаць удасканаленню прафесійнага ўзроўню педагогаў праз развіццё прадметна-метадычных кампетэнцый, асобаснага развіцця, павышэнне кваліфікацыі, актывізацыю дзелавой ініцыятывы, творчага падыходу да справы, метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці і паспяховай атэстацыі педагогаў, распаўсюджанне эфектыўных адукацыйных практык выкладання вучэбных прадметаў на базавым і павышаным узроўнях вывучэння.

3.Забяспечыць умовы для павышэння ўзроўню выхаванасці вучняў праз фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму, нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі, фарміраванне агульнакультурных кампетэнцый, духоўна-маральных якасцей асобы, заснаваных на традыцыях нацыянальнай і агульначалавечай культуры, стварэнне ўмоў для прафесійнай арыентацыі вучняў, падрыхтоўкі да ўсвядомленага выбару будучай прафесійнай дзейнасці, узмацненне ўзаемадзеяння школы і сям'і для ўмацавання адзінства педагагічных патрабаванняў, фарміраванне здаровага ладу жыцця.

свернуть