Дневник методической недели

Метадычны тыдзень. Дзень пяты

24.02.2023

Вучэбны занятак па рускай мове “Правописание о,е после шипящих и ц в суффиксах имён существительных и имён прилагательных” у 5 класе (настаўнік Пупёнак М.У.)

Фота Самайловіч Л.А.

 

свернуть

Метадычны тыдзень. Дзень трэці

22.02.2023

Вучэбны занятак па беларускай мове “Род назоўнікаў” у 3 класе (настаўнік Пашкевіч Н.Я)

Вучэбны занятак па матэматыцы “Дзяленне звычайных дробаў” у 5 класе (настаўнік Радцэвіч Т.В.)

Вучэбны занятак па рускай мове “Притяжательные имена прилагательные” у 6 класе (настаўнік Самайловіч Л.А.)

Вучэбны занятак па біялогіі “Сардэчна-сасудзістая сістэма. Будова і функцыі сэрца” у 9 класе (настаўнік Вішнеўская С.А.)

Фота Глебка А.У., Веразуб А.М., Пашкевіч Н.Я.

свернуть

Метадычны тыдзень. Дзень другі

21.02.2023

Метадычны тыдзень. Дзень першы

20.02.2023

Вучэбны занятак па беларускай мове “Утварэнне прыметнікаў пры дапамозе суфікса -ск” у 6 класе (настаўнік Веразуб А.М.)

Фота Бобовіч В.Г.

Стымулюючы занятак па нямецкай мове “Назоўнікі ў давальным і вінавальным склонах” у 4 класе (настаўнік Філановіч В.У)

Фота Філановіч В.У.

4.Вучэбны занятак па хіміі “Акісляльныя ўласцівасці канцэтраванай сернай кіслаты” у 11 класе (настаўнік Язубец А.П.)

Фота Вішнеўскай С.А.

Вучэбны занятак па рускай мове “Изменение глаголов по временам и числам" у 4 класе (настаўнік Глебка А.У.)

Фота Веразуб А.М.

свернуть