Родительский университет

Положение о Родительском университете

План работы Родительского университета

Анонс мероприятий

Отчет

Материалы

Сертификат

 

ПАЛАЖЭННЕ

аб бацькоўскім універсітэце

дзяржаўнай установы адукацыі «Федорская сярэдняя школа»

 

1.Агульныя палажэнні

1.1.Сапраўднае Палажэнне распрацавана на падставе інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2020/2021 навучальным годзе» і вызначае ўмовы, парадак арганізацыі, напрамкі дзейнасці, структуру бацькоўскага ўніверсітэта.

1.2. Бацькоўскі ўніверсітэт створаны для развіцця ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям'і і школы.

1.3.Бацькоўскі ўніверсітэт ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з нарматыўнымі дакументамі і метадычнымі рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і дадзеным Палажэннем.

1.4.Стварэнне бацькоўскага ўніверсітэта не прыводзіць да змены арганізацыйна-прававой формы, тыпу і выгляду ўстановы адукацыі і ў яго Статуце не фіксіруецца.

1.5. Работу бацькоўскага ўніверсітэта арганізуе дырэктар, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, класныя кіраўнікі, педагог сацыяльны прыцягваючы рэсурсы (кадравыя і інфармацыйныя) раёна.

1.6.Агульную каардынацыю дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта ажыццяўляе намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце, альбо ў выпадку яго адсутнасці дырэктар установы адукацыі.

 

2.Мэты, задачы і напрамкі дзейнасці, ступені рэалізацыі і формы правядзення заняткаў

2.1.Мэтай стварэння бацькоўскага ўніверсітэта з'яўляецца:

стварэнне ўмоў, якія садзейнічаюць псіхалагічнай асвеце бацькоў, азнаямленню з інфармацыяй па розных пытаннях выхавання па сродках рэалізацыі рэспубліканскага праекта "Бацькоўскі ўніверсітэт".

2.2.Задачы:

весці мэтанакіраваную работу па стварэнні сістэмы бесперапыннага псіхолага-педагагічнага дыялогу з сям'ёй аб праблемах развіцця, навучання і выхавання асобы дзіцяці;

павысіць матывацыю бацькоў вучыцца адказнаму бацькоўству, садзейнічаць развіццю навыкаў бацькоўскай самаадукацыі, ключавых кампетэнцый бацькоў.

2.3.асноўнымі накірункамі дзейнасці ўніверсітэта з’яўляюцца:

арганізацыя псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў па розных аспектах сямейнага выхавання:

- прававое: аб магчымасцях, правах і абавязках у ажыццяўленні адукацыйных патрэб сям'і;

- псіхолага-педагагічнае: аб метадах і формах выхавання, навучання дзіцяці;

- грамадзянскае: аб шляхах развіцця адукацыі, школы.

- навукова-метадычнае забеспячэнне фарміравання псіхолага-педагагічнай кампетэнтнасці бацькоў у галіне выхавання і развіцця дзяцей з улікам сацыякультурных традыцый, сучасных праблем і асаблівасцей развіцця грамадства;

- пашырэнне выхаваўчага і творчага патэнцыялу бацькоў і сям'і ў цэлым;

- арганізацыя і ажыццяўленне выставачнай дзейнасці па прапагандзе эфектыўных тэхналогій выхавання; 

- пабудова сістэмы распаўсюджвання эфектыўнага педагагічнага вопыту;

- трансляцыя дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта на сайце ўстановы

2.4.Планаванне і арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўніверсітэце ажыццяўляецца з улікам запытаў бацькоў( законных прадстаўнікоў)непаўналетніх
Навучальны год ва ўніверсітэце пачынаецца з 15 кастрычніка і заканчваецца не пазней за 25 мая навучальнага года і складаецца з 4-х сесій:
1-я сесія – кастрычнік-лістапад;
2-я сесія – снежань-студзень;
3-я сесія – люты-сакавік;
4-я сесія – красавік-май.
Тэматыку заняткаў ва ўніверсітэце распрацоўваюць загадчыкі кафедр з улікам запытаў бацькоў (законных прадстаўнікоў) непаўналетніх.
Да правядзення заняткаў ва ўніверсітэце могуць прыцягвацца члены педагагічнага калектыву ўстановы, прадстаўнікі бацькоўскай грамадскасці, спецыялісты сацыяльна-педагагічнага цэнтра раёна, прадстаўнікі міжведамаснага ўзаемадзеяння па пытаннях выхавання непаўналетніх.
 
2.5. Ступені ў рэалізацыі бацькоўскага ўніверсітэта:
 I ступень - "Маё дзіця - малодшы школьнік" - для бацькоў навучэнцаў I-IV класаў установы
II ступень "Маё дзіця - падлетак" - для бацькоў навучэнцаў V-IX класаў установы 
III ступень "Маё дзіця - старшакласнік" - для бацькоў навучэнцаў X-XI класаў установы.
 

2.6.Формы правядзення заняткаў:

традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, канферэнцыі, круглыя сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, майстар-класы, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытанні бацькоў па рознай тэматыцы, абмен досведам працы і г.д.);

дыстанцыйныя (вебінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў).

 

3.Структура ўніверсітэта:
- Кафедра прававых ведаў;
- Кафедра узроставай і сямейнай псіхалогіі;
- Кафедра педагогікі;
- Кафедра канструктыўнага ўзаемадзеяння.
 
Кiраўнiцтва работай універсітэта ажыццяўляе намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце (Рэктар універсітэта).

4.Дакументацыя

- загад ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі аб арганізацыі работы бацькоўскага універсітэта на базе ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі раёна;

- Палажэнне аб бацькоўскім універсітэце;

- план работы на навучальны год;

- метадычныя матэрыялы, праекты, распрацоўкі, фотасправаздачы і іншыя матэрыялы, якія ствараюцца ў рамках работы бацькоўскага ўніверсітэта (размяшчаюцца на сайце ўстановы адукацыі, захоўваюцца ў электронным варыянце);

-сертыфікат удзельніка.

 

5.Парадак унясення змяненняў і (або) дапаўненняў у становішча

5.1. У сапраўднае Палажэнне могуць быць унесены неабходныя змены і (або) дапаўненні ва ўстаноўленым парадку.